Not Gallery Exhibition

نمایشگاه نقاشی شیدا قلی پور 

سوم تا یازدهم شهریور ۱۳۹۶ گالری نات موسسه پرسش

نمایشگاه آثار جدید شیدا قلی پور روز  جمعه سوم شهریور ۱۳۹۶ از ساعت ۱۷ تا ۲۱ در گالری نات برگزار خواهد شد .

احمد نصراللهی هنرمند نقاش بابلی در بروشور این نمایشگاه نوشته :

زن، از دغدغه های طولانی زندکی نقاشانه شیدا قلی پور است که در این فراز و نشیب، نقاش آخرین دست آوردش را به نمایش درآورده است. تجربه های او در صیقل دادن دل مشغولی هایش قابل تحسین است.شور اکسپرسیونیستی در خیال رومانتیک به شدت عاطفی می نماید و کاردبرد بافت در سایه تاش های نرم قلم مو، به لطافت بصری آثارش می افزاید. چهره های زن، معصومیت تصاویر را به اشتراک می گذارد و چشمان فرو رفته در مه، چهره های چندتایی، حالت دیگری از شاعرانگی اوست. در آخر می توان گفت که او در افق های ذهن اش، درگیر همزیستی آرمانی است تا صلح را به خانه بیاورد. 

این نمایشگاه تا یازدهم شهریور ماه در طبقه منفی یک ساختمان موسسه پرسش به نشانی خیابان قائم مقام فراهانی، پایین تر از خیابان استاد مطهری، ک شبنم، پ ۳ برگزار خواهد بود .

 ساعات بازدید: شنبه تا جمعه ساعت ۴عصر ۸ شب
گالری تمامی روزهای هفته باز است.